Xulgados de Marín.

A xuíza rexeita a inhibición acordada polo Xulgado Central de Instrución número 2 ao entender que ese órgano é o competente por tratarse de presuntos delitos cometidos fóra do territorio nacional

O Xulgado de Instrución número 2 de Marín rexeitou a inhibición acordada polo Xulgado Central de Instrución número 2 da Audiencia Nacional na causa relativa ao afundimento do buque Villa de Pitanxo. A xuíza entende que o partido xudicial de Marín “non é o órgano territorialmente competente para coñecer da instrución” do procedemento porque os supostos delitos que se investigan foron cometidos en augas internacionais, próximas á Illa de Terranova, en Canadá. Por iso, acordou a devolución das dilixencias ao Xulgado Central de Instrución número 2, o cal acordou a inhibición a Marín porque, segundo o criterio da Audiencia, ao se cometeren os posibles feitos delituosos nun buque español, debe equipararse ao territorio nacional, e na localidade de Marín radica o porto base do Villa de Pitanxo.

A xuíza destaca na resolución que o Tribunal Supremo, nun auto de 2001 no que resolveu unha cuestión de competencia entre dous xulgados de instrución (Noia e Torrelavega) por delitos supostamente ocorridos nun buque español afundido en augas internacionais, indica que “cabería estimar que a competencia nestes supostos lles corresponde aos Xulgados Centrais da Audiencia Nacional, por se tratar de delitos cometidos fóra do territorio nacional”. Ademais, o Supremo engadiu que esa solución “ten as vantaxes da súa simplicidade e seguridade, evitando conflitos competenciais que ordinariamente levan consigo complexidade procedemental e innecesarias dilacións”.

“As vantaxes de seguridade e simplicidade ás que alude dita resolución deben ser especialmente valoradas á hora de atribuír a competencia para a instrución desta causa, e iso non só pola súa complexidade e relevancia senón tamén polos medios dos que dispoñen os citados Xulgados Centrais de Instrución da Audiencia Nacional”, destaca a xuíza no auto, no que ademais sinala que “non se coñece ningún precepto legal ou xurisprudencial” que identifique o feito de que o partido xudicial de Marín fose o porto base do buque “como un criterio de atribución da competencia territorial”, tal e como sostén o Xulgado Central de Instrución.

A xuíza estima que, no caso de que o Xulgado Central non sexa competente, o partido xudicial de Marín tampouco “se atopa en situación de preferencia” para asumir a instrución fronte a outros xulgados, conforme os criterios de atribución establecidos no artigo 15 da Lei de axuizamento criminal. Así, sinala que eses criterios indican que, naqueles supostos nos que non conste o lugar onde se cometeu o delito, se terá en conta, en primeiro lugar, o “termo municipal, partido ou circunscrición en que se descubriron probas materiais do delito”.

En Marín, segundo recalca a xuíza, “non consta que se descubrisen probas materiais do delito”. Con todo, asegura que, segundo o atestado, o buque Playa Menduíña II, que acudiu ao rescate da embarcación sinistrada, recuperou “polo menos una das balsas do Villa de Pitanxo, encontrándonos ante un elemento que, de ser o caso, poderá ser obxecto de análise para pescudar as causas do sinistro”. Ese efecto, segundo resalta a xuíza, “non consta que fose recibido neste partido xudicial, malia que é coñecido que a embarcación Playa Menduíña II regresou a Galicia con tales efectos, sendo sinxelo para o instrutor da causa coñecer o lugar de recepción de tales efectos do delito e poder atribuír así, se é o caso, a competencia territorial”.  

Ademais, indica que, segundo sinala o Tribunal Supremo no auto no que resolveu a cuestión de competencia exposta entre os xulgados de instrución de Noia e Torrelavega, o órgano competente para a instrución dun procedemento penal por delito cometido a bordo dun buque español en augas internacionais debe ser “o correspondente ao primeiro porto español de arribada”. A xuíza incide en que “non consta a recepción no partido xudicial de Marín de elementos procedentes do buque naufragado e que poderían equipararse á citada referencia de porto de arribada, existindo outro partido xudicial onde si foron recibidos tales efectos”.

No auto tamén subliña que tampouco se cumpren o segundo nin o terceiro criterio do artigo 15 da Lei de axuizamento criminal para atribución das competencias (o termo municipal, partido ou circunscrición en que o presunto reo fose aprehendido ou o da residencia do reo presunto). Así, fai referencia ao informe do Ministerio Fiscal no que asegura que hai elementos indiciarios para investigar o capitán. A xuíza indica que non consta que esa persoa que podería ser investigada na instrución penal teña a súa residencia no partido xudicial de Marín, senón no de Cangas.

Respecto ao cuarto criterio do artigo 15 da Lei de axuizamento criminal (calquera que tivese noticia do delito), recalca que o Xulgado de Instrución número 2 de Marín “non tivo formal coñecemento do delito, sendo a Audiencia Nacional a primeira en recibir a notitia criminis, pois no devandito lugar foi presentado o atestado da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra por estimar o devandito órgano competente para coñecer da investigación da causa, ao sucederen os feitos en augas internacionais”.

Debido ao rexeitamento da inhibición, a letrada da Administración de Xustiza do Xulgado de Instrución número 2 de Marín emitiu hoxe unha dilixencia na que fai constar que non procede a tramitación dos escritos de comparecencia remitidos ao órgano galego polo Xulgado Central de Madrid. Contra o auto no que o xulgado rexeita ser competente para investigar o afundimento do buque, o Ministerio Fiscal e as demais partes comparecidas poden presentar recurso de reforma, ante o propio órgano de Marín, ou de apelación, ante a Audiencia Provincial de Pontevedra.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí