Exterior de Ence Pontevedra.

A Sección Quinta da Sala do contencioso-administrativo estimou os recursos presentados por ENCE e outras entidades contra as sentenzas da Audiencia Nacional que anularon a Resolución, do 20 de xaneiro de 2016, da Directora Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar, que outorgou a ENCE unha prórroga de 60 anos da concesión de ocupación dunha franxa de dominio público marítimo terrestre destinada a fábrica de pasta de celulosa en Pontevedra.

A Sala considera que se poden prorrogar as concesións anteriores á Lei Xeral de Costas de 1988, como é o caso, sempre que consten informes ambientais favorables. No asunto analizado, constaban informes favorables da Administración nesa materia.

Noutros recursos analizados na reunión de hoxe, tamén relativos á prórroga de concesións de dominio público marítimo terrestre pero referentes a vivendas, a mesma Sección ratificou a resolución da Administración, tamén apoiada pola Audiencia Nacional, de denegar a prórroga porque neses casos a denegación viña amparada con informes ambientais desfavorables. Tratábase de vivendas situadas na praia Babilonia en Guardamar do Segura (Alacante).

O contido íntegro das sentenzas, que contarán co voto particular da maxistrada Ángeles Huet, coñecerase nos próximos días.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *