Vista noroeste das instalacións.

As futuras instalacións estarán compostas de tres edificios, dous de hostalería e un comercial, e un autocine

En tres anos, aproximadamente, Cangas podería contar cunha área de lecer na zona da Rúa. Os técnicos municipais, a falta dos informes favorables, cren que o proxecto de construción presentado por AMGECABE S.L.U. para construír tres edificios, dous dedicados á hostalería e un ao comercio, ademais dun autocine, non afecta o Plan Especial para Infraestruturas Sanitarias aprobado polo Concello e en tramitación para a súa redacción co fin de poder dotar ao municipio dunhas instalacións sanitarias adecuadas ás necesidades de Cangas. Este era un requisito imprescindible para a súa viabilidade. Polo tanto, agora terá que pasar a segunda barreira, cumplir coas normas urbanísticas que rixen no Concello cangués. Desta forma podería obter o visto bo de Urbanismo e conseguir a licenza para a súa construción nun prazo máximo de tres meses. Así o informaron os técnicos aos portavoces dos partidos que acudiron á reunión celebrada esta mañá nas instalacións municipais. Fixérono os partidos do goberno, BNG, PSdeG e Avante! e non acudiu o PP.

Segundo o proxecto presentado polo promotor, que prevé investir case 1,7 millóns de euros na Rúa, levantará tres edificacións de dúas plantas cada unha e con acceso independente. Ao espazo comercial accederase a cota desde a praza principal, ao autocine accederase en automóbil a través do vial principal que estrutura todo o conxunto, e os módulos de hostalería, exentos, contan tamén con acceso individualizado tanto peatonalmente como mediante vehículo privado, xa que dispoñen de prazas de estacionamento na súa contorna. Todo, rodeado dunha contorna verde que permitirá unha correcta mimetización coa contorna.

En canto á estética, os edificios de uso hostaleiro terán unha cuberta vexetal extensiva con Sedum tapizante. A cuberta do edificio de uso comercial soportará o uso de autocine, por tanto, será unha superficie transitable tanto peatonalmente como para vehículos automóbiles.

Para conectar os dous niveis do edificio comercial e autocine proxéctase elevador montacargas con cerramento. Conformada por plataforma de acceso único nun caso e dobre no outro.

O prazo estimado para a execución da obra é de trinta e seis meses.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *