Portas no Centro Sociocomunitario.

O Concello de Cangas ten en marcha o proxecto de sustitución de fluorescencia e instalación de iluminación LED en diferentes edificios de titularidade municipal co obxetivo de mellorar a eficiencia e reducir o consumo enerxético.

A iniciativa presente reforzar ao enmárcado no plan de eficiencia enerxética a través do cal o Concello de Cangas está a sustituir as obsoletas luminarias do termo municipal por outras de baixo consumo, o que tamén suporá un significativo aforro ás arcas municipais.

Con ese mesmo obxectivo, o de reducir o máximo posible a factura anual de consumo eléctrico o Concello de Cangas está a sustituir o actual sistema baseado en fluorescencia en todos os edificios públicos e instalacións deportivas por unha nova solución LED que se irá levando a cabo de xeito progresivo e que en todo caso se podrá ir realizando a medida que o aforro da iluminación pública vaia dando os resultados esperados en cuestión de aforro económico.

O primeiro edificio en sumarse a este modelo sostible e de aforro enerxético é o Centro Sociocomunitario no que os tubos fluorescentes tradicionais foron xa sustituidos por elementos con tecnoloxía LED conservando a luminaria actual; sustituironse os focos empotrados fluorescentes por paneles LED; os tipo downlight de fluorescencia compacta por luminarias downlight LED e cambiouse o falso teito con placas de escaiola para os ocos que non precisan luminaria.

Esta transformación do sistema de iluminación que está a rexistrar Cangas en todo o seu término municipal forma parte do proxecto de vila xestionado polo goberno local que preside Victoria Portas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *