O parque da Choupana antes da súa reparación.

Alternativa dos Veciños de Cangas presentou por rexistro do Concello o pasado 4 de xullo un escrito para informar da situación existente na reforma levada a cabo no Parque da Choupana. Dita obra comezouse con Victoria Portas como Alcaldesa, e o fin de obra quedou pendente de varias reparacións, debido a importancia das deficiencias detectadas. «Queremos destacar que non se xustificou as modificacións que levaron a cabo respecto do proxecto inicial. Por estes motivos vémonos na obriga de informar ó Concello desta situación, para que poida poñer remedio antes de dar a finalización á obra, e así mesmo para que a cativada poida facer un uso do espazo de maneira segura», explica a formación canguesa nun comunicado enviado aos medios.

Antes do fin de maio, engaden, se comunicou á empresa executora dos traballos, que «existían fallos graves, como por exemplo, que o chan se levantaba de forma clara. Advertíndolles que debían emendar os defectos da obra na maior brevidade posible».

Así mesmo, continúan, «se lle comunicou a obriga da empresa de presentar por rexistro do Concello a motivación xustificada que a levou a mudar os xogos de lugar con respecto ao proxecto existente. É importante facer fincapé en que todas as obras realizados fanse con cartos públicos de todos e de todas e a emenda dos defectos de construción unha obrigación da empresa adxudicataria para que ditas obras poidan garantir a maior durabilidade posible».

Supervisado novamente o parque a data 29 de xuño do 2023, AV asegura que puido comprobar que «continúa na mesma situación que cando se lles advertiu a obriga de realizar os traballos de forma correcta. No escrito enviado solicitamos ó Concello que se proceda a reparación e acondicionamento dos defectos no prazo máis breve posible, e tamén se lle requira á empresa á emenda dos erros da obra, e que en todo caso, non se leve a cabo o final de obra por deficiencias na mesma».

A día 13 de xullo «non temos resposta formal por parte da responsable da área correspondente. Aínda que si nos chega a través da prensa, que debe ser a nova canle de comunicación deste Concello, que a obra se deu por finalizada sen saber se están resoltos os defectos atopados ou se está xustificado o cambio do proxecto. O que si nos quedou claro é que están contentos co resultado da obra que se realizou e se abriu no mandato anterior».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *