A corporación durante o pleno de xullo.

A corporación municipal de Bueu celebrou este luns, 4 de xullo, a sesión plenaria ordinaria, na que se aprobaron de forma unánime de todos os grupos (BNG, ACB, PP e PSOE) dúas mocións presentadas polo PP. A primeira delas facía referencia á
transferencia da competencia sobre xestión do dominio público marítimo – terrestre, e a través dela dende o grupo popular pretendíase instar ao goberno central transferirlle o antes posible á Xunta de Galicia a xestión de todas as competencias en materia de dominio público marítimo – terrestre. Segundo se explica no texto da moción, “cómpre lembrar que na franxa do litoral están asentadas preto de 4.000 edificacións de 82 municipios e que en Galicia, ademais, a transferencia da xestión permitiría rematar cos constantes ataques que está recibindo por parte do goberno central o complexo mar – industria galego”.

Ademais, esta necesidade susténtase en que a comunidade e os concellos do litoral son os que dispoñen dun maior grao de coñecemento da realidade do litoral galego e do valor que supón o seu patrimonio. Dende o BNG, o voceiro Xosé Leal, propuxo unha emenda ao texto da moción, coa que se ampliaría o seu contido, e que solicitaba a convocatoria da comisión mixta de transferencias para abordar máis cuestións pendentes. Esta emenda foi aceptada por todos os grupos saíndo a moción adiante por unanimidade.

Consenso houbo tamén na outra, a través da que se insta ao goberno central a ampliar o prazo fixado na Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos para que os municipios de máis de 5.000 habitantes implanten a recollida separada de biorresiduos segundo o estipulado na directiva europea e na Lei de Residuos de Galicia, que fixan a data límite en decembro de 2023. Os populares esgrimen nesta proposta que “a decisión do goberno central o que fai é reducir o prazo para as entidades locais de máis de 5.000 habitantes en 18 meses e darlles só 2 meses tras a entrada en vigor da lei para implantar a recollida separada de biorresiduos”, polo que se trata “ dun período de tempo inasumible para a que a maior parte dos concellos poidan implantar a necesaria recollida separada dos biorresiduos para o seu axeitado tratamento”.

Neste sentido, o voceiro do BNG e tamén edil de medio ambiente, Xosé Leal, interviu para mostrar o apoio á moción, pois “aínda que continuamos espallando o sistema de compostaxe, a recollida selectiva e as campañas de concienciación, non impide que teñamos que alertar ao goberno central das dificultades dos concellos para cumprir con este prazo”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *