Trinta delas son privadas e outras tres, públicas. O prazo aínda está aberto

A concelleira de Festas, Marián Sanmartín, informou esta mañá de que xa
se recibiron 33 solicitudes para instalar unha fogueira na noite de San Xoán
ou de San Pedro, tres das cales son fogueiras públicas e 30 privadas. O prazo para realizar a solicitude aínda está aberto, para o que debe cubrirse neste formulario.

Normas para a instalación de cacharelas:

Está prohibido levar a cabo cacharelas sobre as vías públicas pavimentadas, xardíns ou zonas verdes, baixo tendidos eléctricos e telefónicos. As cacharelas terán que gardar unha separación mínima de 12 metros lineais coa vexetación, casas e edificios máis cercanos. A súa altura máxima será de 14 metros e o diámetro da zona de combustión de 6 metros de ancho.

Para a combustión só poderán emplearse leña, ramas, troncos de árbores ou calquera material de madeira, quedando prohibido emplear materiais inflamables como neumáticos, plásticos, latas, botellas de vidro ou materiais de PVC. Tamén se prohibe botar ás cacharelas aerosoles (aínda se están baleiros), aceites, líquidos combustibles e calquera substancia explosiva.

As persoas que asistan non se poderán situar nunha área de diámetro similar á altura do pau central da cacharela. Queda prohibido facer cacharelas na praia.

As persoas organizadoras das fogueiras, deberán ter coñecemento dos télefonos de contacto necesarios no caso de que xurda algún accidente: TELÉFONO DE EMERXENCIAS: 112.

Debido á normativa aplicable á covid-19, o solicitante deberá responsabilizarse do cumprimento das normas establecidas en canto á seguridad e medidas específicas sanitarias.

Mediante estas normas, de obrigado cumprimento, o Concello pretende garantir a protección e seguridade das persoas que participen nestas festas de grande tradición no noso país, facendo compatible a diversión coa seguridade de toda a cidadanía.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *