A mellora da saúde non só implica incrementar os servizos sanitarios, senón tamén educar en mellores estilos de vida, condicións medioambientais, deporte, servizos sociais e educativos

A alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, Lanza un programa municipal de hábitos e estilos de vida saudable moi ambicioso para Cangas co que pretende promover que «a saúde é a clave para a mellor calidade dá vida dás persoas». Dende a Concellería de Sanidade que dirixe, e en colaboración co resto de concellerías, «queremos dar un impulso a proxectos relacionados coa saúde e ou benestar dás veciñas e veciños de Cangas dende unha perspectiva de participación veciñal, cooperación profesional , interxeneracional e solidaria».

O obxectivo, din Portas, é desenrolar e impartir proxectos no ámbito da promoción da saúde para as persoas e colectivos para conseguir incrementar o seu nivel de saúde, actuacións nos seguintes ámbitos:
• Alimentación e Nutrición.
• Actividade Física, Deporte e Estilos de Vida Saudable.
• Benestar, Saúde Emocional e Convivencia.
• Autocuidados e Accidentalidade.
• Entorno Sostible.
• Seguridade e Prevención de Riscos.
• Educación Afectivo Sexual.
• Sexualidade e relacións igualitarias
• Uso Positivo das Tecnoloxías da información e da comunicación.
• Prevención do Consumo de Sustancias Aditivas.
• Prevención de Dependencias.
• Coidados e coidadores
• Envellecemento activo

Dentro do programa de hábitos saudables contarase cun calendario trimestral adaptado dentro das 4 estacións do ano ás enfermidades e procesos víricos, facendo coincidir as datas, xa que moitas delas están directamente relacionadas a estas estacións ao longo do ano, aínda que o programa contará con varias frontes de actuacións nos que se atopan:

Programas informativos de saúde en xeral e campañas de prevención para informar e sensibilizar a veciñanza dos principais problemas de saúde, en qué consisten, que facer, como previr etc.
Recocemento e convivencia coas enfermidades: Cando xurde unha efermidade, esta precipita a necesidade de afrontar unha serie de cambios na nosa vida persoal, familiar e social. En moitas ocasións, os efectos a nivel corporal producen un rexeitamento do noso corpo, alterando a nosa autoestima. Dende o Concello parécenos moi importante a existencia de espazos de encontro, que coma este, nos axuden a abordar os temas que teñen que ver coa nosa saúde e o noso benestar físico e mental; Así como tamén, coñecer os novos recursos e tratamentos que poden facilitar unha actitude activa no noso autocoidado.
Programas destinados a promover o exercicio físico: con obradoiros, camiñatas sociais, talleres, cursos que poidan dar a coñecer diferentes técnicas para que a cidadanía se adapte según as súas circunstancias e posibilidades a cada tipo.
Programas de boa alimentación: con receitas sanas, coñecemento de alimentos de cercanía segundo estación do ano, alimentación que axuda ante diferentes problemas de saúde, Cociña saudable, Tertulias de nutrición. Etc.
E outras actividades, como a celebración dos días internacionais de enfermidades, día sen tabaco, día da bicicleta… e todos aqueles hábitos saudables.

Este é un programa no que Victoria Portas quere dar un impulso á mellora na calidade de vida no tocante á saúde de todos os cangueses e canguesas, algo que lles axuda a afianzar que Cangas está comprometida e involucrada directamente coa Saúde e que, agora máis que nunca, se está en predisposición de loitar porque a Xunta de Galicia cumpra o prometido e dote de instalacións adecuadas a esta gran Vila.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *