Replantación da Avenida de Ourense.

Das 4.000 plantas que se colocaron nos parterres, apenas o 3% non maduraron, pero outros moitos exemplares foron sustraídos ou afectados por ouriños ou cavas de mascotas. Por iso, o Concello apela á responsabilidade cívica para manter en bo estado os xardíns municipais. Reprantáronse 332 plantas

A humanización da Avenida de Ourense non só supuxo un cambio radical na mobilidade da principal arteria urbana da nosa vila, senón que tamén mudou a súa estética paisaxística, coa intervención de xardinaría que se acompañou ao proxecto de humanización.

Ao igual que o mobiliario público ten que coidarse, respectarse e manterse ao longo do tempo, o mesmo acontece cos xardíns municipais. E por iso, o Concello repasou nestes últimos tempos as necesidades do novo manto vexetal da Avenida, para afianzar o axardinado de cara á época da primavera e o verán.

Segundo explican fontes municipais, “a día de hoxe, tan importante é escoller as plantas que se colocan nun espazo urbano, no que hai moitos factores que impactan no seu crecemento e desenvolvemento, como as técnicas de mantemento e de coidado que se aplican unha vez o xardín toma vida nas rúas e prazas”.

No caso da Avenida de Ourense, prantexouse un axardinado con plantacións densas e frondosas, cun gran valor estético, sobre todo de folla perenne para aumentar o seu valor paisaxístico e que tivesen un crecemento medio, de tal xeito que se adaptasen a un terreo de cota baixa, que non pode colapsar co paso dos anos.

Pero ademais tamén foi importante escoller propostas que, segundo explica o Goberno local, “supuxeran uns labores de mantemento mínimos, de tal xeito que o coidado destes novos xardíns non supoñan maior custe nin dedicación”, para poder adaptarse aos recursos municipais.

De xeito concreto, estas foron as especies arbustivas utilizadas:
● Nandina doméstica: coñecida polos seus espectaculares frutos vermellos e
a excelente cor da súa follaxe.
● Nandina Gulf Stream: frutos vermellos e cun follaxe tupido e compacto.
● Nandina Obssesed Seika: follaxe tupido e compacto.
● Nadina Lemon and Lime: cunha cor chamativa e follaxe compacto.
● Nandina Fire Power: chamativa polas atractivas follas perennes vermellas
en primavera, verdes no verán e alaranxadas no outono.
● Leucothoe axilaris Curly red: chamativas follas rizadas perennes que van
cambiando de cor. Flores blancas na primavera e baias vermellas.
● Leucothoe scarletta Zeblid: follas granates, verdes e púrpuras segundo a
época do ano.
● Pennisetum Hameln: herba compacta, verde en verán con vistosas
espigas, que en outono tornan amarelas.
● Myhlenbergia capillaris: herba con floracións elegantes e vaporosas de cor
rosa de cara a finais de setembro.
● Carex Prairie Fire: herba con follas que van do verde ao laranxa.
● Ophiopogon japonicus: planta tapizante de atractivo follaxe verde.

En total, plantáronse 4.000 unidades destas plantas. Nesta labor de identificación de exemplares damnificados, o Concello explica que se detectou apenas un 3% delas que se secaron e que foi preciso repoñer. “O resto sufriron outros ataques externos, como o acceso de animais que orinan e cavan ou a sustracción de exemplares”.

Esta situación obrigou a replantar 332 plantas para poder encher eses ocos. Desde
o Concello, apuntan á “irresponsabilidade” que supón non coidar os xardíns
públicos “ao igual que coidamos o resto do mobiliario urbano. Deixar ás nosas
mascotas desfacer os xardíns ou urinar neles ou coller exemplares é unha
agresión que facemos á imaxe da nosa vila e afecta despois ás arcas públicas”.
Ademais desta tarefa de replantado, revisouse o rego e o resto de parterres para
eliminar malas herbas; saneáronse os tres olivos dos parterres centrais e
realizáronse tarefas de abono.

Un tipo de Pyrus calleryana resistente a todo e cunha gran gama cromática

No que respecta á plantación arbórea, elixiuse a variedade President do peral en flor, que ten unha forma máis columnar respecto doutras variedades. Esta especie é unha das máis escollidas para a naturalización dos espazos urbanos xa que ten abundante floración blanca na primavera, follas verdes no verán e amarelas-rosáceas no outono, polo que a gama cromática é moi chamativa.

Pero ademais ten unha capacidade de resistencia moi grande a determinadas condicións climatolóxicas e ambientais, como a salinidade, o vento, o frío, a calor ou a contaminación típica dos ambientes urbanos.

Co labor que se levou a cabo de mantemento do xardín, elimináronse os únicos 7 exemplares dos 80 que se plantaron inicialmente por terse secado. Ademais, revisouse a alineación dalgúns que se torceron polos temporais e adecentaranse os alcorques, para eliminar as malas herbas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *