A concelleira Marián Sanmartín.

A licitación, unha das máis elevadas a nivel social, beneficiará a cerca de 100 persoas que usan este servizo. O Concello asume un 30% aproximadamente da inversión e sacará o contrato por dous anos, con dúas prórrogas

Atender aos nosos maiores, especialmente cando máis o precisan, apostando por políticas públicas de atención á dependencia é esencial para garantir a calidade de vida e o benestar da veciñanza. Un dos recursos máis relevantes dos concellos neste sentido é o SAF, o Servizo de Axuda no Fogar, unha prestación básica que xestiona o departamento de Servizos Sociais municipais, que dá atención ás familias con persoas dependentes ao seu cargo coa finalidade de axudalas e de que teñan posibilidade de vivir no seu domicilio mentres sexa posible.

A concelleira de Benestar Social, Marián Sanmartín, explicou que o Pleno da Corporación de mañá abordará o inicio do expediente para a licitación deste servizo durante os próximos dous anos, con posibilidade de prórroga por outros dous exercicios máis. Tal e como indicou a edil, “a contratación farase cunha previsión anual de 70.500 horas ao ano”, das cales a gran maioría destinaranse ás persoas cun grao de dependencia xa recoñecido e unha pequena parte ao que se coñece como o SAF Básico, que se aplica en casos de urxencia nos que a dependencia aínda está sen recoñecer pero é imprescindible contar co recurso.

Na actualidade, Marín conta con 91 persoas usuarias en dependencia (3 con grao 3, 31 con grao 2 e 1 con grao 1) e 5 no SAF básico. O servizo faise por parte de persoal cualificado e préstanse coidados de carácter persoal, psicosocial, educativo, preventivo e doméstico, incluso burocrático e técnico.

Sanmartín expuxo que o importe anual do servizo sairá a licitación por 1.648.995 euros, o que supón case 7 millóns de contía total da contratación. Desta cantidade, o Concello asume cerca do 30%, a Xunta case un 50% e o resto cúbrese co pago das persoas usuarias, das que moitas contan con exencións por nivel de renda ou situación de exclusión social.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *