Concello de Cangas.

«Durante o que levamos de lexislatura a loita do Goberno actual foi sempre a de  denegar o acceso a información a Alternativas dos Veciños (AV) con mil escusas e tracañuelas  para non  poder levar a cabo o seu traballo dentro da corporación municipal», así comienza el escrito enviado por AV a los medios de comunicación para poner de manifiesto que la Valedora do Pobo «demanda transparencia» al gobierno local.

«Forma parte do noso traballo o presentar propostas, facer chegar as peticións da veciñanza,  preparar as comisións, plenos e mesas,  ter acceso as contas e orzamentos… pero de forma continuada non podemos obter esa información ou se dilata no tempo para que a teñamos posteriormente aos órganos de goberno ou simplemente non permiten debatir as nosas proposta en Pleno. A falta de transparencia por parte do Concello de Cangas xerou preocupación, levando AV a solicitar a intervención da Valedora do Pobo», expresan desde la formación.

AV presentó ante la Defensora diferentes quejas basándose en el artículo 77 de la ley 7/1985,  destacando  que de forma reiterada la falta de acceso a información esencial es una práctica reiterada por este gobierno y dificulta el trabajo a realizar en la corporación actual.

«A resposta positiva da Valedora do Pobo, non so en admitir  a trámite todas as reclamacións existentes senón que como resposta a gravídade da falta de transparencia  por parte do goberno municipal do tripartito do concello de Cangas. Este xesto reforza a posición de AV  subliñando a necesidade de rendición de contas e documentación por parte do goberno e que evidencia  a obriga que este ten de proporcionar información aos grupos da corporación municipal en tempo e prazo», expresan desde AV recordando que «nunca na historia do Concello de Cangas se negou a votación e motivación das enmendas, urxencias, engádegas e todos aqueles medios para o exercicio da liberdade de participación plenaria dos concelleiros».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *