Asamblea da auga celebrada en xullo en Pontevedra para tratar a formación do ente supramunicipal.

A Xunta e os concellos da área de Pontevedra, entre eles Bueu, Marín e Vilaboa, acordaron hoxe impulsar a creación dun ente supramunicipal para a xestión do abastecemento de auga en cogobernanza, regularizando a situación na que se atopa o sistema e tamén a captación de auga. Foi durante a xuntanza de traballo celebrada esta mañá en Pontevedra, na que participaron a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez; o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; a directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez; o director técnico de Aquaes, Jerónimo Moreno; ademáis dos alcaldes do Morrazo e os seus homólogos do resto de concellos que tamén se sumarán á iniciativa.

A conselleira cualificou a xuntanza de “positiva, construtiva e efectiva”. Explicou que os concellos se comprometeron a ter aprobado en outubro nos plenos municipais o acordo para a creación do ente, traballando paralelamente nunha auditoría técnica sobre as necesidades do sistema con apoio de Aquaes e da Xunta.

O sistema de abastecemento da área de Pontevedra capta auga dos ríos Lérez e Rons e dá servizo ás poboacións de Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Marín e Bueu, ademais de a un polígono industrial de Ponte Caldelas e tamén Vilaboa está pendente de recibir auga do sistema para unha parte da súa poboación, xa que participou na renovación das infraestrutura de abastecemento de auga.

O Concello de Pontevedra ten a concesión de captación de auga que non está regularizada e tamén abastece a outros municipios. As instalacións de abastecemento, ademais, son de titularidade estatal, pese a que Aquaes lle cedeu a súa operatividade de mantemento ao Concello de Pontevedra, co compromiso de que este se encargase delas, garantise a subministración de auga ao resto dos municipios e constituíse un ente supramunicipal para asegurar a cogobernanza, un compromiso que leva anos sen cumprirse.

No encontro desta mañá os alcaldes corroboraron os problemas que xera a situación actual de alegalidade na que se atopa a captación de auga e a inexistencia dunha comunidade de usuarios que garanta a participación e capacidade de decisión de todos os municipios que se abastecen do sistema de Pontevedra.

Así, tal e como destacou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, o feito de que a captación de auga dos ríos Lérez e Rons, de onde se abastecen estes sete concellos, non estea regularizada nin establecida a cantidade da auga que lle corresponde a cada municipio impide que se poida tramitar, por exemplo, un plan xeral ou modificacións urbanísticas, o que prexudica ao desenvolvemento dos propios concellos. Explicou, ademais, que eventuais episodios de escaseza de auga, como o acontecido o ano pasado nesta conca do Lérez, fai imprescindible saber a auga que se capta en todo momento e tamén a distribución e o consumo de auga nos distintos concellos.

Estas circunstancias fan urxente a creación dun ente que permita a cogobernanza de todos os concellos no sistema de abastecemento; tendo en conta que tamén é o que marca a lei -así o recolle a Lei de Augas estatal e o Regulamento do dominio público hidráulico, que establece que cando existen varios usuarios que toman auga dunha mesma captación, como é o caso, é obrigado a constitución dunha comunidade de usuarios que garanta a cogobernanza de todos os membros-; é, ademais, algo ao que se teñen comprometido os propios concellos, incluído o de Pontevedra, xa no ano 1983, cando se tramitou o expediente das obras da potabilizadora; e tamén o propio Concello de Pontevedra en outubro do pasado ano dixo publicamente que crearía ese ente de xestión conxunta.

Co obxectivo de prestarlle apoio técnico e asesoramento no que precisen aos concellos e facilitarlles estas tramitacións obrigadas por lei, a Xunta facilitoulle un modelo de solicitude conxunta para que poidan iniciar o trámite de concesión que autorice e fixe as condicións da captación da auga e de constitución do ente supramunicipal, cuxa fórmula deberán acordar os propios concellos, podendo ser un consorcio, mancomunidade ou entidade similar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *